Rejestracja Limited Company

Adres siedziby firmy musi być adresem na terenie Wielkiej Brytani. Jeżeli taki posiadasz uzupełnij:

Kapitał założycielski firmy

Typ udziałów: ORDINARY GBP SHARES

Waluta kapitału założycielskiego: GBP - BRITISH POUNDS

Ceny za jednego udziału: 1.00

Kwota zapłacona za udział: 1.00

W firmie musi być przynajmniej jeden Dyrektor i jeden Udziałowiec. Ta sama osoba może pełnić obydwie funkcje. Obecnie nie ma konieczności wyboru Sekretarza.

Dodaj nowego:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Dane osobowe:

Wpisz jeżeli posiadasz

Adres zamieszkania

Jeżeli jesteś jedynym udziałowcem w firmie wpisz liczbę 100

Dane kontaktowe

Autoryzacja zgłoszenia:

Aktualności

więcej aktualności