Ubezpieczenie biznesu

Przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność, narażony jest na bardzo wiele sytuacji, w związku z którymi może ponieść straty. Po pierwsze są to straty, które mogą wywołać zdarzenia takie jak kradzież, włamanie, itp. Ale mogą to być także straty, które wiążą się w żywiołami natury.

Ubezpieczenia te są dobrowolne. Znajduje się jednak wykaz dwudziestu jeden grup zawodowych, które obowiązkowo muszą posiadać polisę OC, czyli Public Liability Insurance. Wśród tych grup zawodów odnajdziemy między innymi specjalistów takich jak adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, detektywi, osoby wykonujące świadczenia zdrowotne, osoby, które prowadzą biura rachunkowe, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomości, organizatorzy imprez masowych, organizatorzy turystyki, rzecznicy patentowi, inżynierowie budownictwa, ratownicy medyczni czy też brokerzy oraz agenci ubezpieczeniowi. Grupy te muszą posiadać takie ubezpieczenie w swojej firmie. Pozostałe zawody i firmy nie muszą zostać objete takim ubezpieczeniem.

Decydując się na objęcie ochroną ubezpieczeniową naszej firmy, musimy zawrzeć umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Dzięki takiej umowie będziemy mieli gwarancję, ze strony naszego Ubezpieczyciela, że w razie wystąpienia nieszczęścia, opisanego w umowie, wypłacone zostanie nam odszkodowanie.

Na co jednak należy zwrócić uwagę, zanim wybierzesz odpowiedni wariant ubezpieczenia?

Głównie  trzeba wziąć pod uwagę czynniki takie jak: rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj ubezpieczenia, które chcemy wykupić (czyli przed czym dokładnie będzie nas ono zabezpieczało itp.), ogólne warunki, jakie proponuje nam Towarzystwo Ubezpieczeniowe, wysokość sumy ubezpieczenia a także wysokość składki, którą będziemy opłacać.

 

Warianty ubezpieczenia firmy, które należy wziąć pod uwagę to:

Employers Liability Insurance ELI (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy) - chroni pracodawcę przed roszczeniami pracownika, który uległ wypadkowi. Ta ochrona nie jest prawnie wymagana, jeśli jesteś jedynym pracownikiem firmy i jesteś właścicielem co najmniej 50% udziałów.

Dzięki takiemu ubezpieczeniu pracownicy uzyskają niezbędne zabezpieczenie także w przypadku zawału serca czy udaru mózgu. Ubezpieczenie to gwarantuje zwrot kosztów leczenia oraz wypłatę zasiłku dziennego, który wypłacony może zostać z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Public Liability Insurance PLI (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ) - ubezpiecza Cię  przed obrażeniami lub śmiercią osób trzecich oraz uszkodzeniem własności osób trzecich w wyniku Twoich działań.

Ubezpieczyciel  w Twoim imieniu będzie zobligowany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej, która została wyrządzona osobie trzeciej. Przedmiotem takiego ubezpieczenia może być także odpowiedzialność kontraktowa. Ma ona miejsce wówczas, kiedy to za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi lub jej niewykonania, przyjdzie nam po prostu zapłacić.

Professional Indemnity Insurance PII (ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej) -  ubezpiecza Cię przed roszczeniami przeciwko Tobie, na przykład, jeśli klient ponosi stratę finansową w wyniku twojego błędu lub zaniedbania.

Tego typu ubezpieczenie jest przeznaczone głównie dla profesji, które służą radą dla swoich klientów, czyli: księgowych, bankowców, maklerów, doradców finansowych, brokerów ubezpieczeniowych oraz architektów i budowlańców, prawników, adwokatów, informatyków, lekarzy itp.

 

Nasze pośrednictwo w kwestii wyszukania odpowiedniego ubezpieczenia dla Twojego biznesu jest bezpłatne, a wycena nie zobowiązuje do podpisania umowy.

 

 

Wszelkie umowy ubezpieczeniowe, zawierane są przy współpracy z firmą ubezpieczeniową, która posiada uprawnienia do prowadzenia takiej działalności i jest wpisana do rejestru FSA (Financial Services Authority).


Aktualności

więcej aktualności