Pensja Dyrektora

Po założeniu spółki Limited Company, należy zdecydować o poziomie wynagrodzenia dyrektora.

 

Przy założeniu, że nie stosuje się zasady IR35, występują dwie opcje możliwych wypłat:

  1. na poziomie ulgi podatkowej tzw. Personal Allowance (£7475 w 2011-12) oraz składek ubezpieczeniowych NIC (£7,072 w 2011/12)
  2. na poziomie National Minimum Wage NMW (krajowej płacy minimalnej).

Obecnie NMW wynosi £6,08 za godzinę, więc w oparciu o typowe 37,5 godziny pracy tygodniowo, przełoży się to na pensję w wysokości £11,856 rocznie. Płacenie dodatkowych £4,784 jako wynagrodzenia oznacza, że ​​należy zapłacić podatek PAYE w wysokości £876 i NIC pracownika w wysokości £556, dodając dodatkową składkę NIC, płaconą przez pracodawcę - £660 sprawia, że należy zapłacić dodatkowo £2,092 na rzecz HMRC.

Faktem jest, że zapłacenie wyższego wynagrodzenia zwiększy ulgę podatkową spółki tj. Corporation Tax Relief o kwotę £1,089, lecz dodatkowe należności podatków wyniosą  £1,003 (876 +556 +660-1,089).

Dyrektor musiałyby mieć ważne powody, aby płacić więcej o £1,003 podatku w roku.

 

W firmie Limited Company nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia dla dyrektora zgodnie z obowiązującą minimalną płacą tj. NMW. Warunkiem jest brak pisemnej umowy o pracę między Dyrektorem, a firmą.

 

Z powyżej kalkulacji jednoznacznie wynika, że najbardziej korzystne podatkowo wynagrodzenie powinno być ustalone na progu dochodów w wysokości £7,072 w roku podatkowym 2011/12.

Aktualności

więcej aktualności