Tax Corporation

Po dokonaniu rejestracji spółki w Companies House Urząd Skarbowy HMRC wysyła do siedziby firmy formularz tzw. Corporation Tax – New Company Details.


Poprzez wypełnienie tego formularza, rejestruje się spółkę do Corporation Tax.

Corporation Tax jest to podatek od zysków spółki, który w przypadku małych firm wynosi 20%.

 

Biuro PRO100 oferuje bezpłatną rejestrację Corporation Tax wszystkim nowym klientom, którzy zdecydowali się na Limited Company w oferowanym pakiecie. Sprawdź pakiety

 

Istnieje kilka obowiązków dyrektora związanych z Corporation Tax, z których główne to:

  • dostarczenie deklaracji podatkowej spółki tzw. Corporation Tax Return do HMRC każdego roku wraz z zestawem rocznych sprawozdań finansowych. Deklaracje należy złożyć nie później niż 12 miesięcy, liczone od daty zakończenia okresu.
  • zapłacenie podatku spółki tzw. Tax Corporation nie później niż 9 miesięcy (plus 1 dzień) liczone od daty zakończenia okresu.

Aktualności

więcej aktualności