Tax Return

Urząd Skarbowy HMRC będzie oczekiwać od dyrektora, co rocznego wypełnienia osobistego zeznania podatkowego.

Tax Return będzie zawierać informacje o wszystkich dochodach dyrektora, takich jak: pensje, odsetki od depozytów bankowych, dywidenda itd. Dopuszczalne są odliczenia między innymi, na emerytury (Pension) oraz wydatki na cele dobroczynne.

Deklaracja ta powinna być dostarczona do HMRC, nie później niż 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego, który w Wielkiej Brytanii jest między 06 kwietnia, a 05 kwietnia roku następnego.

W ramach kompleksowej usługi księgowej spólki, biuro PRO100 bezpłatnie przygotuje rozliczenie Tax Return.

Aktualności

więcej aktualności